Strategie en consult

Strategisch advies draagt bij aan meetbare resultaten. WingWays helpt bij het opstellen van meetbare doelen en prestatie-indicatoren die de voortgang van de organisatie volgen. Dit stelt uw organisatie in staat om de effectiviteit van de strategieën te evalueren en indien nodig aanpassingen aan te brengen om uw doelstellingen te bereiken.

Vleugels uitslaan naar succes

Strategisch advies is het vermogen om een heldere richting te verschaffen. Bedrijven en organisaties worden vaak geconfronteerd met complexe vraagstukken, variërend van marktverschuivingen tot interne uitdagingen. Een strategisch adviseur kan helpen bij het identificeren van kansen en bedreigingen, en het ontwikkelen van een heldere visie voor de toekomst. Dit stelt organisaties in staat om gefocust te blijven en hun middelen op een effectieve manier in te zetten.

Een ander voordeel van consultancy is de externe expertise die wordt ingebracht. Externe adviseurs hebben vaak een breder perspectief, omdat ze ervaring hebben met verschillende bedrijven en sectoren. Dit stelt hen in staat om innovatieve ideeën en best practices te delen die mogelijk niet intern beschikbaar zijn. Door externe kennis te benutten, kunnen organisaties hun strategieën verrijken en zich aanpassen aan veranderende marktomstandigheden.

Strategische consultants kunnen ook helpen bij het identificeren en beheren van risico’s. In een dynamische bedrijfsomgeving is het onvermijdelijk dat er risico’s ontstaan. Een goede adviseur helpt bij het identificeren van potentiële risico’s, het evalueren van de impact ervan en het ontwikkelen van strategieën om hiermee om te gaan. Dit risicobeheer zorgt ervoor dat organisaties wendbaarder worden en beter voorbereid zijn op onvoorziene omstandigheden.

Een belangrijk aspect van strategisch advies is de implementatie van veranderingen. Vaak gaan doelstellingen gepaard met veranderingen in de organisatie, zoals herstructureringen of technologische integraties. De consultants van WingWays kunnen daarom een cruciale rol spelen bij het begeleiden van uw organisaties door deze veranderingsprocessen. Ze bieden niet alleen expertise op het gebied van verandermanagement, maar helpen ook bij het overwinnen van weerstand en het optimaliseren van de acceptatie binnen uw organisatie.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden

Dagspreker

Bevlogen presentatie of workshop waarin kennis, inspiratie of skills worden overgebracht. 

Strategisch advies

Op een objectieve manier naar de zaak kijken en middels ons advies bijdragen aan uw bedrijfsresultaat, de transitie die u wilt doormaken of het uitwerken van de scenario’s om verandering te realiseren.

Concept ontwikkeling

Het uitvoeren van zowel kwalitatief als kwantitatief vooronderzoek waarmee u de inschatting kunt maken van te verwachten kosten, kaders en planning van het product of de dienst die u voor ogen heeft.

Product launch

Het lanceren van uw product of dienst en deze richting de markt brengen waar uw doelgroep zich begeeft. 

Business case

Het uitwerken van een gedetailleerde business case en daarmee de kosten en baten in kaart brengen op basis waarvan u uw investeringsbeslissing kunt nemen.

Brainstorming

Wij organiseren het creatieve denkproces voor het bedenken van uw nieuwe ideeën of het oplossen van bestaande problemen.

Kom in contact

Nieuwsgierig geworden of meer weten naar aanleiding van wat u heeft gezien?
Laten we in contact komen!

Gerelateerd