Vleugels die verder reiken
dan gedacht

WingWays is reeds jaren lang actief in specifieke sectoren. In deze sectoren heeft het de kennis opgebouwd en onze Wing(wo)men hebben hier aantoonbare competenties en referenties in opgebouwd. Lees in welke sectoren wij onze toegevoegde waarde hebben bewezen. 

Marktsectoren

Het behalen van succes in welke sector dan ook is een veelzijdige uitdaging die een combinatie van diepgaande kennis, specifieke competenties en slimme tools vereist. Het is essentieel voor bedrijven om zich bewust te zijn van de unieke eisen van hun sector en zich voortdurend aan te passen aan veranderingen in de markt. Door te investeren in de juiste kennis, het ontwikkelen van relevante competenties en het slim inzetten van technologie, kunnen bedrijven hun positie in de markt versterken en duurzaam succes behalen. Deze ingrediënten zijn niet bij iedere organisatie in huis of niet op ieder moment in het jaar nodig. Dat is waar WingWays voor u de helpende hand kan bieden en binnen uw sector inzetbaar is op de voor u relevante wijze en momenten. 

Mobiliteit

Er is een ware revolutie gaande in de mobiliteitssector. Zowel de manier waarop we reizen als de manier hoe we naar mobilitieit kijken verandert ingrijpend. Van de opkomst van autonome voertuigen tot de groeiende nadruk op duurzame mobiliteit, de industrie ondergaat een transformatie die niet alleen de manier waarop we ons verplaatsen beïnvloedt, maar ook de stedelijke planning, milieuduurzaamheid en technologische innovatie. Deze veranderingen maken dat alle actoren in de keten op nieuwe manier naar het onderwerp kijken en hierop hun business modellen aanpassen. 

WingWays is sterk vertegenwoordigd in de mobiliteitssector. Vele van de werkzame personen binnen het bedrijf hebben een achtergrond in de mobiliteit en binnen deze sector vele jaren aan ervaring opgedaan. Vanuit onze rol mogen wij al jaren de vertrouwenspersoon zijn voor retailers, importeurs, fabrikanten en branche-organisaties. Vanuit die positie  

Digitale Economie

De digitale economie is een economie gebaseerd op data en digitale technologieën. Digitalisering leidt tot fundamentele veranderingen in de Nederlandse samenleving. Bedrijven bieden steeds meer innovatieve diensten en producten aan die niet meer weg te denken zijn. Of die juist nieuwe kansen beloven. Denk aan de opkomst van online platforms, cloud diensten, zoekmachines, Internet of Things en de blockchain-technologie. De digitale economie biedt met deze innovaties bedrijven en consumenten waardevolle kansen en keuzes. Groei van de digitale economie is gebaseerd op samenwerking en vertrouwen. Vanuit onze expertises ondersteunen wij diverse samenwerkingsverbanden met een prominente rol in deze nieuwe economie. 

Marketing

In een tijd waarin de marketingwereld snel evolueert, is het van onschatbare waarde om te leren van nationale en internationale marketingprofessionals. Het stelt professionals in staat om niet alleen bij te blijven met de veranderende trends, maar ook om voorop te lopen in de branche. Door het bieden van educatieve kansen, inspirerende evenementen en waardevolle netwerkverbindingen, draagt een dergelijke netwerk aanzienlijk bij aan het succes en de groei van marketingprofessionals in Nederland en Europa. Wij helpen nationale en internationale marketingsamenwerkingen tot stand te brengen en faciliteren deze. 

Kennis Economie

De kenniseconomie markeert een verschuiving naar een economisch systeem dat gedijt op de creatie, verspreiding en toepassing van kennis. Het legt de nadruk op innovatie, onderwijs en duurzaamheid als drijvende krachten achter economische groei en vooruitgang. In een wereld die continu verandert, is de kenniseconomie een leidend paradigma voor welvaart en ontwikkeling. De kenniseconomie stimuleert ook het concept van levenslang leren. Waar technologische veranderingen snel gaan, moeten werknemers voortdurend hun vaardigheden bijwerken om relevant te blijven. Dit vraagt om een verschuiving van een eenmalige educatie naar een model waarin leren een doorlopend proces is gedurende de gehele loopbaan. WingWays adviseert en ondersteunt verschillende opdrachtgevers met het opleiden van medewerkers en leden. 

Samenwerkingsverbanden

In een snel evoluerende wereld waarin complexe uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen, spelen samenwerkingsverbanden een cruciale rol in het bevorderen van synergie en het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Verschillende vormen van samenwerking bieden organisaties de mogelijkheid om hun krachten te bundelen, expertise te delen en gezamenlijk te groeien.

Of deze krachtenbundeling nu gebeurt via een vereniging, stichting, joint venture, coöperatie, franchise of ander soort van strategische alliantie, de toegevoegde waarde van samenwerkingsverbanden is aanzienlijk. Zo stelt het  organisaties in staat om toegang te krijgen tot gecombineerde middelen en expertise, waardoor ze sneller en efficiënter kunnen opereren. Daarnaast, verminderen samenwerkingsverbanden risico’s, omdat de lasten en verantwoordelijkheden worden gedeeld tussen de betrokken partijen. Een ander voordeel is het stimuleren van innovatie.  WingWays heeft met al deze verschillende vormen van samenwerkingsverbanden een ruime ervaring en bespreekt graag met u hoe wij uw organisatie kunnen ondersteunen. 

Kom in contact

Nieuwsgierig geworden of meer weten naar aanleiding van wat u heeft gezien?
Laten we in contact komen!